Domy drewniane w zgodzie z naturą
40 lat doświadczenia

Informacja RODO

W celu spełnienia wymogów art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) informujemy, iż:

 

Administratorem danych osobowych jest Adam Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Obróbki Drewna ZODAN Adam Nowak z siedzibą w Wysokiej 89-320 przy ulicy Batorego 1, NIP 7640101185.

W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się pod wskazany adres e-mail: domy@zodan.pl 

 

Dane będą przetwarzane do celów związanych z: 

przgotowaniem ofert

realizacją zamówień

zawieraniem i realizacją umów

realizacją budów

w celach marketingowych.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa ważnego sprzeciwu.


Dane mogą być udostępniane firmom trzecim tj. podwykonawcom lub innym kontrahentom Administratora wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umów. Dane nie będą przekazywane państwom trzecim bądź organizacjom międzynarodowym.


Dane będą przechowywane przez okres nie dłuzszy niż 10 lat.
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona  do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona  do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona  do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona  do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator informuje także, że dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

© 2024  |  ZODAN Zakład Obróbki Drewna Adam Nowak
Social media:
Projekt i realizacja MYKK