Zmiany przepisów budowlanych w budowie domów do 70 m kw.

W pierwszych dniach stycznia 2022 r. nastąpiła długa wyczekiwana zmiana w przepisach prawa budowlanego. Obecnie budowa domów szkieletowych o innych o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70 m kw. na własne cele mieszkaniowe lub o przeznaczeniu rekreacyjnym wymaga znacznie mniej formalności, a wszystkie dokumenty można w wygodny sposób złożyć online. W tym artykule powiemy Państwu, jakie są najważniejsze założenia programu #DomBezFormalności oraz jakie dokumenty i oświadczenia będą potrzebne, aby wybudować własne cztery kąty!

Dom szkieletowy na własnej działce - co zmieniło się w prawie budowlanym?

Głównym celem programu było uproszczenie procedury dla inwestorów. Od tego roku budowa domu szkieletowego bądź w innej technologii nie wymaga już prowadzenia dziennika budowy, ustanawiania jej kierownika czy uzyskania pozwolenia na budowę w starostwie powiatowym. Zmiana, która weszła w życie w ramach pakietu Polski Ład, dopuszcza rozpoczęcie budowy na samo zgłoszenie do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Należy jednak pamiętać, że do budowy w ramach uproszczonej procedury kwalifikują się budynki:

  • posiadające maksymalnie dwie kondygnacje
  • jednorodzinne
  • wolnostojące
  • budowane wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych inwestora (brak możliwości budowy pod wynajem lub na sprzedaż)
  • w całości mieszczące się na działce, na której je zaprojektowano (uwaga: nie więcej niż 1 budynek o przeznaczeniu rekreacyjnym na każde 500 m2 działki)

Istotną zmianą z punktu widzenia inwestora jest również z pewnością wyłączenie staroście powiatowemu możliwości wniesienia sprzeciwu względem zgłoszenia budowy domu szkieletowego lub wykonanego w innej technologii o powierzchni zabudowy do 70 m2. Co to oznacza w praktyce? Można rozpocząć budowę od razu po dokonaniu zgłoszenia, bez konieczności czekania na odpowiedź od urzędników! Należy jedynie zawiadomić inspektora nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia prac.

Kompletowanie dokumentacji do budowy domu szkieletowego do 70 m2

W ramach uproszczonej procedury wymagane są jedynie absolutnie podstawowe dokumenty i oświadczenia:

  • plan zagospodarowania przestrzennego
  • projekt architektoniczno-budowlany (sporządzony przez architekta z uprawnieniami)
  • oświadczenie o posiadaniu przez inwestora tytułu prawnego do dysponowania działką budowlaną

Co, jeżeli naszej działki nie objęto planem zagospodarowania przestrzennego? Nie jest to na szczęście duży problem – wystarczy złożyć do właściwego miejscowo wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Organ zobowiązany jest spełnić nasze żądanie w ciągu zaledwie 21 dni licząc od daty wystąpienia z wnioskiem.

Należy również pamiętać o dołączeniu do pakietu dokumentów pozostałych oświadczeń potwierdzających, że budynek jednorodzinny, np. dom szkieletowy, stawiamy w celu zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych oraz że przejmujemy odpowiedzialność za kierowanie budową (o ile nie zatrudniamy kierownika). Na koniec trzeba też załączyć oświadczenie, w którym potwierdzamy złożenie kompletu dokumentów.

Drewniane domy szkieletowe do 70m2 – jedno z najczęściej wybieranych rozwiązań

Zmiana przepisów prawa budowlanego sprawiła, że znacznie na popularności zyskały zwłaszcza domy w technologii szkieletowej. To świetna alternatywa dla tradycyjnego budownictwa murowanego – koszt ich postawienia jest zwykle zauważalnie niższy ze względu na mniejszy nakład pracy, a dodatkowo można je zbudować znacznie szybciej, nawet w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Drewno – w przeciwieństwie do innych, konwencjonalnych surowców, których ceny potrafią obecnie osiągać astronomiczne kwoty – to surowiec stosunkowo tani i łatwo dostępny, co oznacza kolejne oszczędności dla inwestora.

Również pod względem funkcjonalności drewniany dom szkieletowy nie ustępuje budynkom murowanym. Jeżeli tylko wykonany jest według projektu opracowanego przez profesjonalistów, jest ekonomiczny w eksploatacji, odporny na cały szereg czynników atmosferycznych, a jego ogrzewanie nie sprawia najmniejszych problemów.

Firma ZODAN chętnie wybuduje dla Państwa nowoczesny, energooszczędny i komfortowy dom szkieletowy całoroczny do 70 m2 lub o znacznie większej powierzchni użytkowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem gotowych projektów. Możemy też przygotować całkowicie nowy projekt, w pełni dostosowany do Państwa potrzeb!


Wróć do bloga

© 2020  |  ZODAN Zakład Obróbki Drewna Adam Nowak  |  NIP: 7640101185,   REGON: 008117196
ul. Batorego 1, 89-320 Wysoka, woj. wielkopolskie  |  telefon: +48 67 287 12 26, e-mail: domy@zodan.pl