Procedura pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia domków

Coraz więcej osób zastanawia się nad stworzeniem własnego miejsca do życia, z dala od miejskiego zgiełku i szumu. Do niedawna obowiązkiem było otrzymanie pozwolenia na budowę na każdy obiekt przekraczający 35 m2. Od pewnego czasu jednak procedury są nieco inne, a każda osoba posiadająca ochotę oraz środki musi jedynie spełnić określone wymagania, czyli zgłosić zamiar wykonywania prac na danej działce. Teoretycznie zatem cały proces staje się prostszy i krótszy niż przedtem. Jak jednak jest w praktyce? Przekonamy się o tym w dalszej części tego artykułu.

Czym jest zgłoszenie?

Zgłoszenie budowy uprawnia do rozpoczęcia prac już po upływie 21 dni od daty złożenia dokumenty w urzędzie. Nie znaczy to jednak, że zawsze będziemy mogli już wtedy zacząć tworzyć swój wymarzony dom. Nadal jest możliwość otrzymania sprzeciwu, który sprawi, że nasza inwestycja nie będzie mogła być rozpoczęta. W przypadku nieotrzymania takiego dokumentu uznaje się to za tzw. “milczącą zgodę”, czyli swoiste pozwolenie na wykonywanie poszczególnych prac na zaznaczonej w oddanym do urzędu dokumencie działce.

Jak rozpocząć prace na bazie zgłoszenia?

Rozpoczęcie budowy na bazie zgłoszenia, a nie pozwolenia możliwe jest wtedy, gdy obszar oddziaływania domu ogranicza się jedynie do zaznaczonej przez inwestora działki. Oznacza to, że żaden z sąsiadów nie odczuje działania nowego obiektu. Z tego powodu nie informuje się sąsiadów o tworzonym na naszej posesji domu. Warunek jest jednak jasny – realizacja tej konkretnej inwestycji nie może w żaden sposób (ani pozytywnie, ani negatywnie) wpłynąć na żadne działki poza tą zaznaczoną w dokumencie.

Dlaczego inwestorzy wolą nie korzystać ze zgłoszeń?

Okazuje się jednak, że z możliwości skorzystania ze zgłoszenia skorzystała jedynie niewielka grupa inwestorów, wynosząca w 2018 roku około 3%. Dlaczego się tak dzieje? Jest to spowodowane pewnymi niuansami, które sprawiają, że pozwolenie staje się znacznie lepszą spośród dostępnych opcji. Głównym powodem takiego działania jest fakt, że uzyskując to drugie inwestor nie jest zmuszony wykonać obiektu dokładnie według tego projektu, który złożył początkowo w urzędzie. Możliwe jest wprowadzenie istotnych zmian, starając się o decyzję zwaną pozwoleniem zamiennym, która wydawana jest zwykle w dość krótkim czasie. W przypadku zmian w projekcie zgłaszanym i tak będziemy musieli uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Czego potrzebuję, by uzyskać pozwolenie?

Aby móc uzyskać pozwolenie musimy najpierw posiadać działkę oraz projekt budowlany - zarówno projekt samego domu, jak i dokładne zagospodarowanie całego terenu. Istnieją gotowe wzory wniosku, z których możemy skorzystać, aby mieć pewność, że składamy właściwy dokument. Są one zwykle dostępne w Internecie lub na miejscu, w samym urzędzie. Do wniosku dołączyć powinniśmy:

  • 4 kopie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi pozwoleniami, opiniami oraz uzgodnieniami
  • Zaświadczenie o posiadanych przez architekta uprawnieniach
  • Oświadczenie, z którego wynika, że właściciel działki ma prawo do dysponowania nią na cele budowlane
  • W przypadku niewystępowania w danym miejscu planu miejscowego, należy posiadać także decyzję o warunkach zabudowy
  • Jeżeli w znaczna część domu będzie przeznaczona na działalność gospodarczą, trzeba uiścić określoną opłatę

Co dzieje się po złożeniu wniosku?

Nim wydane zostanie pozwolenie urzędnicy są zobowiązani sprawdzić kompletność wniosku, czyli czy zawiera on wszystkie wymagane załączniki. Weryfikowane są także różnego rodzaju zaświadczenia, np. o uprawnieniach architekta i jego przynależności do izby architektów. Na tym etapie także sprawdzane jest czy projekt spełnia założenia planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. Musi on także być wykonany w zgodzie ze wszystkimi przepisami, aby wnioskodawca mógł otrzymać stosowne pozwolenie.

Jaki będzie termin?

Pozwolenie na budowę teoretycznie powinno być wydane w ciągu 65 dni od daty jego wpłynięcia do urzędu. W rzeczywistości jednak sprawy te często się komplikują, przez co terminy często są znacznie przekraczane, powodując przesunięcie rozpoczęcia prac. Ważne jest zatem, by uzbroić się w cierpliwość i czekać na możliwość stworzenia własnego domu.


Wróć do bloga

© 2020  |  ZODAN Zakład Obróbki Drewna Adam Nowak  |  NIP: 7640101185,   REGON: 008117196
ul. Batorego 1, 89-320 Wysoka, woj. wielkopolskie  |  telefon: +48 67 287 12 26, e-mail: domy@zodan.pl