Fundament domu szkieletowego

Co stanowi gwarancję solidnej konstrukcji budynku, która przekłada się na możliwość odpowiedniego wypełniania funkcji, bezpieczeństwo użytkowania oraz właściwy wygląd? Odpowiednio wykonany fundament - także w przypadku domu szkieletowego, który stanowi lekką, ekologiczną konstrukcję wznoszoną w bardzo krótkim czasie i niewymagającą masywnej podstawy. Po odpowiednim wykonaniu tej czynności, co odbywa się przy użyciu specjalnych ław lub płyt (a w niektórych sytuacjach belek oraz słupów), niezbędne jest również pamiętanie o tym, by właściwie zakotwiczyć budynek.

Fundament – czemu służy?

Zadaniem fundamentu nie tylko domu szkieletowego, ale każdego budynku, jest zabezpieczyć przed nierównym osadzaniem się, co mogłoby wywołać efekt pochyłej podłogi czy ukośnych ścian, wpływając negatywnie na poziom bezpieczeństwa wewnątrz. Co więcej, zapewnia on trwałość konstrukcji i możliwość użytkowania w długim okresie. W ramach współczesnego budownictwa wyróżnia się dwie główne techniki tworzenia fundamentu domu szkieletowego – przy użyciu ławy oraz płyty jako podstawy konstrukcji. Oba sposoby różnią się od siebie cechami użytkowymi, rodzajem podłoża, do którego są przeznaczone, a także tym, jak się je stawia.

Fundament domu szkieletowego: ława

Tworzenie ławy fundamentowej pod domy jednorodzinne zaczyna się od wylania warstwy pokładowo-wyrównującej, na którą później nanosi się beton (również poprzez wylanie lub deskowanie). Ta konstrukcja stawiana jest między gruntem a wszystkimi ścianami nośnymi budynku, a jej zadaniem jest przenieść ciężar ze ścian na grunt. Z tego powodu wymiary ławy zależą od obciążenia, które musi przenieść (im wyższe obciążenie, tym szersza ława i na odwrót). Szerokość będzie uzależniona również od jakości podłoża - jeśli jest ono nisko posadzone, wilgotne lub słabe, konieczne będzie postawienie solidniejszych podwalin pod konstrukcję.

W przypadku domu szkieletowego, który jest konstrukcją lekką, możliwe jest zastosowanie węższych ram oraz rezygnacja z ich zbrojenia, co przekłada się na szybsze wykonanie niezbędnych czynności. Ławy charakteryzują się również dużą wytrzymałością oraz odpornością na wilgoć, co należy dopisać do listy ich zalet.

Płyta fundamentowa – podstawa domu szkieletowego

Do stawiania budynków jednorodzinnych można wykorzystać również płytę fundamentową - jedną jako podstawę całej konstrukcji, bez konieczności stawiania oddzielnej dla każdej ściany nośnej. W tym przypadku ściąga się z gruntu warstwę humusu, zagęszcza podłoże warstwą pokładowo-drenażową zrobiona ze żwiru lub grubego piasku (w celu odprowadzania wody oraz ustabilizowania całej konstrukcji), a następnie kładzie płytę, izolację i pierwszą kondygnację podłogi.

Takie rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza w przypadku małych konstrukcji (takich jak domy szkieletowe) oraz na gruntach, które charakteryzują się słabą nośnością i narażone są na ryzyko nieuniesienia obciążenia przenoszonego przez ławy. W przypadku tego rozwiązania ciężar rozłożony jest równomiernie na całej płycie, dzięki czemu nie ma konieczności wnoszenia dodatkowych elementów pośredniczących. Zdecydowanie jest to prostszy i mniej czasochłonny sposób stawiania podwalin pod szkieletową konstrukcję domu.

Belki oraz słupy - inne możliwości

Zamiast ław oraz płyty w niektórych sytuacjach można zdecydować się również na fundamenty punktowe wykonywane przy pomocy specjalnych belek bądź słupów. Tak stworzone podłoże odznacza się jednak mniejszą wytrzymałością, przez co sprawdzi się jedynie w przypadku bardzo lekkich konstrukcji postawionych na gruncie stabilnym na bardzo dużej głębokości. Istotne w tym przypadku będą również niewielkie wymiary budynku.

Decyzja dotycząca fundamentu domu szkieletowego ma istotne znaczenie dla późniejszego funkcjonowania budynku, dlatego musi zostać dokonana rozważnie. Wyboru sposobu stawiania podłoża należy dokonać przy wzięciu pod uwagę przede wszystkim charakterystyki i możliwości gruntu (nośność, występowanie wód gruntowych itp.), a także wymiarów samego budynku. Kolejnym krokiem jest odpowiedni wybór materiałów, które sprawdzą się w przypadku lekkiej, ekologicznej konstrukcji szkieletowej.


Wróć do bloga

© 2020  |  ZODAN Zakład Obróbki Drewna Adam Nowak  |  NIP: 7640101185,   REGON: 008117196
ul. Batorego 1, 89-320 Wysoka, woj. wielkopolskie  |  telefon: +48 67 287 12 26, e-mail: domy@zodan.pl